Voordelen - Deventer

  • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
  • starterslening maximaal
    € 30.000,--
  • de zekerheid van de gemeente/overheid
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

Naam
Geslacht
Vrouw
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Opmerking

 

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: U wilt een bestaande woning in Deventer kopen van € 150.000. Om dit te bekostigen heeft u een totaal bedrag nodig van € 162.000. Hiervoor hebben wij rekening gehouden met 8% bijkomende kosten en een toetsrente van 5.6%.

Uw hypotheek ziet er dan als volgt uit:
Koopsom: 150.000,-
Kosten: 12.000,-
     
Totaal benodigd: 162.000,-
     
1e Hypotheek: 137.000,-
Statrerslening: 25.000,-
Eigen middelen: 0,-

Let op: Bij de Starterslening in dit voorbeeld mag de hoogte van de 1e hypotheek maximaal € 137.000 bedragen, met een rentevastheidsperiode van minimaal 10 jaar. Neem contact op met ons voor een berekening of deze hypotheek voor u haalbaar is.

© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2021 - disclaimer - colofon