Enkele voordelen*

  • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
  • starterslening maximaal
    € 30.000,--
  • de zekerheid van de gemeente/overheid

* afhankelijk per gemeente
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

WERKWIJZE

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in de meeste gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.

Gunstige voorwaarden
De Starterslening, aangeboden door SVn en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij ons een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.
De totale financiering bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en de Starterslening. De (eerste) lening moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze. De Starterslening sluit u bij ons af. Beide leningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG en mogen samen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning.

Verwervingskosten zijn de koop-/aanneemsom plus een vast percentage aan de bijkomende kosten, zoals renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten. Bij bestaande woningen bedraagt dit percentage ​8% van de koopsom, bij nieuwbouw 8% van de koop-/aanneemsom.

Afhankelijk van uw gemeente kunnen verbeterkosten, achterstallig onderhoud of meerwerk (bij nieuwbouw) meegenomen worden in de financiering. Aan de verwervingskosten zit een maximum bedrag. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door de NHG. Uw gemeente kan deze grens ook lager vaststellen als de lokale woningmarkt daar aanleiding toe geeft.

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: U wilt een bestaande woning kopen van
€ 150.000. Om dit te bekostigen heeft u een totaal bedrag nodig van € 162.000. Hiervoor hebben wij rekening gehouden met 8% bijkomende kosten en een toetsrente van 5.6%.

Uw hypotheek ziet er dan als volgt uit:
Koopsom: 150.000,-
Kosten: 12.000,-
     
Totaal benodigd: 162.000,-
     
1e Hypotheek: 129.600,-
Statrerslening: 32.400,-
Eigen middelen: 0,-

Let op: Bij de Starterslening in dit voorbeeld mag de hoogte van de 1e hypotheek maximaal € 129.600 bedragen, met een rentevastheidsperiode van minimaal 10 jaar. Neem contact op met ons voor een berekening of deze hypotheek voor u haalbaar is. De starterslening is verschillend per gemeente, dit rekenvoorbeeld is dus indicatief.

© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2020 - disclaimer - colofon