Voordelen - Zwolle

 • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
 • starterslening maximaal
  € 30.000,--
 • de zekerheid van de gemeente/overheid
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

Zwolle - Informatie

De gemeente Zwolle wil het voor haar inwoners gemakkelijker maken om in Zwolle een woning te kopen.

Daarvoor maakt zij gebruik van de VROM-starterslening: een financieel product dat is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Als u voor het eerst een koopwoning wilt kopen en aan de voorwaarden voldoet, kunt u van de VROM-starterslening gebruik maken. Aan de hand van enkele vragen vertellen wij u meer over deze lening. U hoort dan wie er voor een starterslening in aanmerking komen en hoe u hem aanvraagt.

Wat is een VROM-starterslening?
Een VROM-starterslening overbrugt het verschil tussen de totale wervingskosten van een koopwoning en het maximale bedrag dat u bij een bank kunt lenen volgens de normen en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De starterslening is een lening waarover u in de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaalt. Verandert het inkomen na verloop van tijd? Dan wordt via een inkomenstoets bepaald welke rente en aflossing betaald moeten worden.

Wie verstrekt de VROM-starterslening?
De gemeente Zwolle stelt de VROM-starterslening beschikbaar. Deze lening wordt verstrekt uit een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN), waar de gemeente over beschikt. De provincie Overijssel en de gemeente nemen elk de helft van de lening voor hun rekening. De gemeente heeft voorwaarden opgesteld om voor de VROM-starterslening in aanmerking te kunnen komen. Zij bepaalt ook het bedrag dat u kunt lenen. SVN verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening.

Waarom stelt de gemeente een VROM-starterslening beschikbaar?
Voor starters op de huidige Zwolse koopmarkt is een koopwoning vrijwel onbereikbaar. Daarom blijven mensen huren, terwijl zij eigenlijk best een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Deze stagnatie in de doorstroming heeft als gevolg dat er minder sociale huurwoningen beschikbaar komen voor inkomensgroepen die daarop aangewezen zijn. De VROM-starterslening biedt een (bescheiden) mogelijkheid om de doorstroming in Zwolle te bevorderen.

Wie komen voor de VROM-starterslening in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor een starterslening, moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Zwolle. Daarnaast dient de aan te kopen woning in de gemeente Zwolle te staan. Als de lening door meerdere personen wordt aangevraagd, moet tenminste één van de aanvragers in de gemeente Zwolle wonen.

Welk bedrag kunt u lenen?
Afhankelijk van uw financiële draagkracht is de VROM-starterslening in Zwolle maximaal € 30.000,--. Naast de VROM-starterslening hebt u dus nog een hypotheek nodig. Die hypotheek kunt u bij een bank naar keuze afsluiten. Wel stelt de gemeente als eis dat zowel de VROM-starterslening als de banklening worden voorzien van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Eén van de voordelen van de NHG is dat u een lagere rente krijgt bij uw hypotheekverstrekker.

Komen alle woningen in Zwolle voor een VROM-starterslening in aanmerking?
De VROM-starterslening wordt in Zwolle verstrekt bij het kopen van een bestaande koopwoning (geen nieuwbouwwoning en geen bestaande of voormalige huurwoning) tot maximaal € 181.000,-, inclusief de bijkomende kosten.
Bij bestaande woningen zijn de bijkomende kosten acht procent van de koopsom. De VROM-starterslening geldt niet voor het kopen van een bestaande of voormalige huurwoning van een corporatie of een particuliere verhuurder/belegger. Het gemeentelijk budget voor het verstrekken van de VROM-starterslening is beperkt. Daarom wordt bij de toekenning van een lening het principe ´wie het eerst komt, wie het eerst maalt` gehanteerd. Daarbij geldt de datum van binnenkomst van de aanvraag bij SVN.

Hoe werkt de VROM-starterslening?
 • De hoogte van de VROM-starterslening is afhankelijk van uw financiële draagkracht.
 • De VROM-starterslening heeft een looptijd van maximaal dertig jaar.
 • Uw totale lening bestaat uit een hypothecaire lening bij een geldverstrekker naar keuze en de VROM-starterslening bij SVN.
 • Over de eerste drie jaar van VROM-starterslening betaalt u nooit rente en aflossing.
 • Na drie jaar gaat u in principe rente en aflossing betalen, berekend naar een resterende looptijd van 27 jaar.
 • Na de eerste drie jaar kunt u een toets naar uw financiële draagkracht laten uitvoeren. Als uw draagkracht te laag is, dan kan het zijn dat u voor een nieuwe periode van drie jaar geen rente hoeft te betalen. Een dergelijke inkomenstoets kan worden herhaald in het zesde, tiende en vijftiende jaar van de looptijd van de lening. Kortom: u gaat pas aflossen als uw inkomen het toelaat én bij de verkoop van de woning.
 • Er kan op ieder moment boetevrij worden afgelost.
 • De gemeente stelt als voorwaarde dat de banklening van NHG-garantie moet worden voorzien. Door die voorwaarde kunt u ervan uitgaan dat u verantwoord leent.
 • Wat als bron van inkomsten (loon, uitkering etcetera) kan gelden, is onderdeel van de eisen die aan de Nationale Hypotheek Garantieworden gesteld.
 • De VROM-starterslening wordt verstrekt onder de tweede hypotheek.Bereken jouw maximale starterslening

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld:
Om voor een starterslening in aanmerking te komen mag de maximale koopsom € 167.592,- k.k. bedragen. De totale benodigde hypotheek is dan
€ 181.000,-.

Bij toekenning van de maximale starterslening heeft men in dit voorbeeld slechts een hypotheek nodig van € 151.000,-. Want de Starterslening bedraagt namelijk € 30.000,-.

Op basis van de huidige rentestand van 4,65% voor 10 jaar vast met NHG is hiervoor een inkomen benodigd van € 2.492,- bruto per maand.

Om dezelfde woning te kunnen kopen zonder starterslening zou een jaarinkomen benodigd zijn van € 38.700 = bruto € 2.986,- per maand.

Je ziet: met een veel lager inkomen is dezelfde woning toch mogelijk! En dan zelfs nog met veel lagere maandlasten.© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2021 - disclaimer - colofon