Voordelen - Zwolle

 • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
 • starterslening maximaal
  € 30.000,--
 • de zekerheid van de gemeente/overheid
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

Zwolle - Regeling

De gemeente Zwolle wil het voor haar inwoners gemakkelijker maken om in Zwolle een woning te kopen.

Hoe werkt de VROM-starterslening?
 • De hoogte van de VROM-starterslening is afhankelijk van uw financiële draagkracht.
 • De VROM-starterslening heeft een looptijd van maximaal dertig jaar.
 • Uw totale lening bestaat uit een hypothecaire lening bij een geldverstrekker naar keuze en de VROM-starterslening bij SVN.
 • Over de eerste drie jaar van VROM-starterslening betaalt u nooit rente en aflossing.
 • Na drie jaar gaat u in principe rente en aflossing betalen, berekend naar een resterende looptijd van 27 jaar.
 • Na de eerste drie jaar kunt u een toets naar uw financiële draagkracht laten uitvoeren. Als uw draagkracht te laag is, dan kan het zijn dat u voor een nieuwe periode van drie jaar geen rente hoeft te betalen. Een dergelijke inkomenstoets kan worden herhaald in het zesde, tiende en vijftiende jaar van de looptijd van de lening. Kortom: u gaat pas aflossen als uw inkomen het toelaat én bij de verkoop van de woning.
 • Er kan op ieder moment boetevrij worden afgelost.
 • De gemeente stelt als voorwaarde dat de banklening van NHG-garantie moet worden voorzien. Door die voorwaarde kunt u ervan uitgaan dat u verantwoord leent.
 • Wat als bron van inkomsten (loon, uitkering etcetera) kan gelden, is onderdeel van de eisen die aan de Nationale Hypotheek Garantieworden gesteld.
 • De VROM-starterslening wordt verstrekt onder de tweede hypotheek.

Bereken jouw maximale starterslening

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld:
Om voor een starterslening in aanmerking te komen mag de maximale koopsom € 167.592,- k.k. bedragen. De totale benodigde hypotheek is dan
€ 181.000,-.

Bij toekenning van de maximale starterslening heeft men in dit voorbeeld slechts een hypotheek nodig van € 151.000,-. Want de Starterslening bedraagt namelijk € 30.000,-.

Op basis van de huidige rentestand van 4,65% voor 10 jaar vast met NHG is hiervoor een inkomen benodigd van € 2.492,- bruto per maand.

Om dezelfde woning te kunnen kopen zonder starterslening zou een jaarinkomen benodigd zijn van € 38.700 = bruto € 2.986,- per maand.

Je ziet: met een veel lager inkomen is dezelfde woning toch mogelijk! En dan zelfs nog met veel lagere maandlasten.



© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2021 - disclaimer - colofon