Enkele voordelen*

  • tot 3 jaar geen aflossing en rente over de starterslening
  • starterslening maximaal
    € 30.000,--
  • de zekerheid van de gemeente/overheid

* afhankelijk per gemeente
Helder Hypotheek.nl staat voor een heldere en transparante beloning voor de hypotheekadviseur. Als u een financieel product afsluit dan betaalt u onze adviseur en hij wordt verder niet beloond door de bank of verzekeringsmaatschappij waar het financiële product is afgesloten. Het is volgens ons de enige en juiste manier om een onafhankelijk hypotheekadvies te geven. 

Bereken de maximale Starterslening

De Statrerlening wordt uitgevoerd door het SVn, daarom verwijzen u door naar de rekenmodule van het SVn.


U dient gebruik te maken van Internet Explorer.

Bereken jouw maximale starterslening

Rekenvoorbeeld

Een voorbeeld: U wilt een bestaande woning kopen van
€ 150.000. Om dit te bekostigen heeft u een totaal bedrag nodig van € 162.000. Hiervoor hebben wij rekening gehouden met 8% bijkomende kosten en een toetsrente van 5.6%.

Uw hypotheek ziet er dan als volgt uit:
Koopsom: 150.000,-
Kosten: 12.000,-
     
Totaal benodigd: 162.000,-
     
1e Hypotheek: 129.600,-
Statrerslening: 32.400,-
Eigen middelen: 0,-

Let op: Bij de Starterslening in dit voorbeeld mag de hoogte van de 1e hypotheek maximaal € 129.600 bedragen, met een rentevastheidsperiode van minimaal 10 jaar. Neem contact op met ons voor een berekening of deze hypotheek voor u haalbaar is. De starterslening is verschillend per gemeente, dit rekenvoorbeeld is dus indicatief.

© Koopmetsubsidie.nl 2009 - 2021 - disclaimer - colofon